Akidah

Apa Itu Takaful

Takaful merupakan satu bentuk sistem insurans yang berdasarkan prinsip syariah dalam Islam. Ia bertujuan untuk melindungi peserta takaful daripada risiko kehidupan atau harta benda. Takaful juga mempromosikan konsep muamalat yang adil, kerjasama, dan saling menghormati antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip utama dalam takaful adalah prinsip tabarru’, iaitu konsep sukarela membantu dan berkongsi risiko dengan peserta …

Apa Itu Takaful Read More »

Bingkisan 9 Kalimat Risalah An-Nur

Kalimat-Kalimat Kecil merupakan kitab karangan Syeikh Badiuzzaman Said Nursi. Buku kecil ini menjadi salah satu dari siri Koleksi Risalah An-Nur, antara risalah-risalah hasil dari kalam dan penulisan Syeikh Badiuzzaman sendiri. Syeikh Badiuzzaman Said Nursi berasal dari Turki, tempat yang pernah menjadi pusat pentadbiran kegemilangan khalifah Islam, iaitu zaman Khalifah Uthmaniyyah. Tempat ini juga pernah dikuasai …

Bingkisan 9 Kalimat Risalah An-Nur Read More »

Kepercayaan Agama Kristian Tentang Hari Krismas

MUQADDIMAH Tanggal 25 Disember merupakan tarikh istimewa bagi penganut agama kristian di seluruh dunia. Pada hari tersebut, para penganut agama ini akan meraikan perayaan Krismas sempena memperingati kelahiran Nabi Isa mengikut kepercayaan mereka. Menurut pegangan agama kristian, Nabi Isa merupakan anak kepada Allah S.W.T yang mengorbankan dirinya bagi menebus dosa warisan yang diturunkan dari satu …

Kepercayaan Agama Kristian Tentang Hari Krismas Read More »

Sifat Rahmat & Kasih Sayang Allah

Sifat Rahmat Allah swt boleh difahami kasih sayang Allah itu amat luas dan agung ke atas hamba-hamba dan sekalian makhluk-Nya. Sehebat mana kasih sayang suami terhadap isterinya, setinggi mana kasih sayang ibu kepada anaknya dan sedalam mana cinta pasangan kekasih tetap tidak dapat menandingi sifat rahmat dan kasih sayang Allah swt….

Beriman dengan Kitab Allah

“Kitab” bererti, “sesuatu yang ditulis”. Namun yang dimaksud disini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Iman kepada kitab merangkumi empat aspek:…

Nama Malaikat Dan Tugasannya

Beriman kepada malaikat bererti percaya atau meyakini dengan sepenuh hati akan adanya malaikat Allah swt yang mempunyai tugas untuk melaksanakan segala perintahNya.Cara beriman kepada malaikat adalah dengan mengenal dan mengetahui sifat dan tugas masing-masing malaikat…