Akidah

3 Golongan Zionism

Mereka terbahagi kepada 3 golongan: 1. Anti-Zionism: Yang menganggap Israel adalah sebuah negara sekular yang tidak sah kerana melanggari 3 oaths dalam Talmud iaitu salah satunya telah mendirikan kerajaan Yahudi sebelum Messiah. Ini adalah pendirian asal Orthodox Judaism.

Dosa & Pahala

Sebahagian manusia hari ini tidak mampu menilai antara kebaikan dan keburukan. Kadang kala orang baik dinilai tidak baik dan orang yang tidak baik dinilai sebaliknya. Ada kala kita menyukai perbuatan yang tidak baik dan membenci perbuatan yang baik….