Definisi Akhlak dan Tabiat Manusia

Penciptaan manusia terkandung dua aspek iaitu tanah dan ruh. Tanah itu membentuk rupa zahir manusia manakala ruh itu bahagian batinnya. Ruh adalah perkara yg tidak diketahui hakikatnya melainkan Allah…

Definisi Akhlak dan Tabiat Manusia Read More »