Beriman dengan Kitab Allah

“Kitab” bererti, “sesuatu yang ditulis”. Namun yang dimaksud disini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Iman kepada kitab merangkumi empat aspek:…

Beriman dengan Kitab Allah Read More »