Pengenalan Rukun Bai’ah (Perjanjian)

Antara barang yang cepat Sold Out dan berebut rakyat marhaen beli Lihat Sini

 

Muqaddimah

Bai’ah adalah satu istilah yang diambil daripada perkataan jual beli,yang berhajat kepada syarat-syarat dan rukun-rukunya.Pengertian bai’ah adalah
satu perjanjian dengan memberi sepenuh ketaatan dan kesetiaan kepada seseorang meskipun ianya menghabiskan harta-benda, dan membebankan atau mengorbankan jiwa dan tenaganya selama mana perjanjian itu berada di dalam keredhaan Allah s.w.t. Dan pada masa yang sama di beri ganjaran yang istimewa oleh Rabbul Jalil.

Firman Allah s.w.t :

{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}

Maksudnya:
Wahai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di kalangan kamu.
An-nisa’59.

Dan Firman Allah s.w.t lagi :

{إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون،وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن،ومن  {أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به،وذلك هو الفوز العظيم

Maksudnya:
Sesengguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin,jiwa raga,harta benda mereka dengan gentian syurga untuk mereka. Mereka berpegang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau dibunuh.Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam kitab Taurat,Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang palig besar.
At-taubat 111.

Sejarah Pensyariatan Bai’ah

Firman Allah s.w.t :

{لقد رضي الله عن المؤمنبن إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما}

Maksudnya :
Sesungguhnya Allah telah meredhai terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memeri balasan kepada mereka dengan kemenangan yang hampir.
Al-fath 18

Hakikat Bai’ah

Bai’ah pada hakikatnya adalah dengan Allah s.w.t tanpa mempersia-siakan dan membatalkan salah satu daripada rukun-rukun bai’ah.

Firman Allah s.w.t :

{إن الذين يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما}

Maksudnya :
Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah.Tangan allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barangsiapa yang menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya ganjaran pahala yang besar.
Al-fath 10

Tujuan Dan Kepentingan Bai’ah

Petikan daripada ayat-ayat di atas, Allah s.w.t telah menerangkan kepada hamba-hambanya yang beriman bahawasanya dialah Allah yang membeli dan orang-orang beriman itu sebagai penjualnya dan bayarannya adalah syurga di akhirat kelak.Dan apabila selesainya bai’ah diantara seseorang mukmin dan tuhannya maka tiadalah harta dan jiwa raganya itu menjadi halangan untuk berjihad dijalan Allah s.w.t bagi menegakkan kalimatullah لإعلاء كلمة الله هي العليا dan وليكون الدين كله لله .

Daripada konsep bai’ah inilah satu-satunya cara untuk mengembalikan semula kemulian dan kedaulatan Islam yang telah lama dihapuskan oleh golongan kuffar yang ingin melihat Islam itu hanya berkisar pada ibadat semata-mata.
Bai’ah Dalam Jemaah

Bai’ah dalam jemaah iaitu di atas jihad pada jalan Allah s.w.t untuk menegakkan kalimah Allah s.w.t dengan diperolehi ganjaran syurga daripada Allah s.w.t pada hari pertemuan nanti berserta kelebihan-kelebihan dan rahmat-rahmatnya.

Sebagaimana satu ibarat yang telah disebut oleh Assyahid Imam Hassan Al Banna (البيعة ) Iaitulah bai’ah Ikhwan kepada ketua mereka untuk berjihad pada jalan Allah s.w.t dengan harta benda dan jiwa raga mereka, sehinggalah ia mengemudinya dengan manhaj-manhaj Islam dan sistem-sistemnya dalam kehidupan seharian.

Sebenarnya bai’ah itu bukanlah semata-mata untuk khalifah atau ketua negara yang telah dilantik oleh Ahlul Halli Wal Aqdi, akan tetapi ianya merangkumi semua untuk ketua mana-mana Harakah Islam yang bersedia untuk menegakkan kalimah Allah s.w.t.

Bagi mana-mana Harakah Islam yang tujuannya semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah s.w.t, di sana Assyahid Imam Hassan Al Banna telah menyediakan formula kearah itu, diantaranya Arkanul Bai’ah. Insyaallah di dalam kertas kerja ini kita akan bincang sedikit sebanyak mengenainya.

Kelebihan Berpegang Dengan Bai’ah

Bertolak daripada ayat Al-Quran (surat al-fath ayat 18)menunjukkan bahawa mereka yang berbaiah diberikan oleh Allah s.w.t dengan ketenangan dan keteguhan jiwa dan juga dianugerahkan oleh Allah s.w.t dengan kemenangan yang terlalu dekat jika sekiranya mereka yang berbai’ah itu berpegang teguh dengan baiah itu sepertimana kisah yang telah diceritakan oleh Al-Quran di dalam surah ini.

Dan mafhum daripada ayat Al-Quran (surat At-Taubat ayat 111) menyatakan bahawa Allah s.w.t telah mengadakan jual beli(iaitu baiah) diantara orang-orang yang beriman yang telah mengorbankan seluruh harta bendanya di jalan Allah s.w.t dengan balasan syurga di akhirat kelak, itu adalah salah satu berita gembira terhadap mereka yang berpegang teguh dengan janjinya.

Yang seterusnya daripada ayat Al-Quran(surat Al-Fath ayat 10) dan juga hadis nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab al-buyu’ yang menyatakan bahawa Allah s.w.t sentiasa bersama dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian selagimana mereka itu tidak mengkhianati janjinya itu.

Akibat Terhadap Yang Melanggar Bai’ah.

Akibat bagi mereka yang melanggar bai’ah samalah juga dengan balasan orang yang melanggar janji di sisi Allah s.w.t iaitu dihukum sebagai seorang yang mempunyai sifat kemumunafiqan sepertimana kata-kata rasulullah s.a.w di dalam hadisnya.

Dan bagi sesuatu jemaah itu berhak untuk memulaunya ataupun diberi amaran terlebih dahulu kemudiannya digantung keahlian sehinggakan dibuang daripada keahlian jika ianya seorang yang dilihat merbahaya kepada jemaah.

Promosi hanya RM1 sahaja grab now !!

Sebenarnya mereka yang melanggar bai’ah itu ialah seorang yang merugikan dan menyakitkan dirinya sendiri dengan balasan-balasan yang akan ditimpa keatas dirinya tanpa diketahui bila-bila masa sahaja, kerana ayat ini (iaitu ayat yang ke 10 dari surah al-fath) tidak menyatakan jenis balasan dan waktunya.

Pengenalan Arkanul Bai’ah (Rukun Perjanjian)

Berkata Imam Assyahid Hassan Al-Banna Rahimahullah :

أيها الإخوان الصادقون!! أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها  “الفهم، والإخلاص، والعمل، والجهاد، والتضحية، والطاعة، والثبات، والتجرد، والأخوة، والثقة

Maka di sini dibawa penakrifan ( أركان ) iaitu salah satu sudut apabila ditinggalkannya maka terbatal bai’ah itu, atau apa-apa yang boleh menguatkan samada menguatkan kerajaan, ketenteraan dan seumpama dengannya.
Dan seterusnya pengertian daripada perkataan( البيعة ) telah di jelaskan diatas.

Dan daripada perkataan ( فاحفظوها) memaksudkan dua perkara:
1– Menjaga dan memahami
2– Beramal dengan tututannya

 

Pembahagian Rukun-rukun Bai’ah dan Kepentinganya.
1- ( الفهم ) Faham

Bermaksud memahami agama Islam dengan kefahaman yang betul,syumul lagi sempurna tanpa sebarang penambahan dan pengurangan .
Daripada rukun ini dibina 20 usul untuk difahami dan daripada 20 usul ini pula di ringkaskan kepada 11 asas kefahaman mengenai Islam :

1– Kesyumulan Islam
2– Sumber asas –rukun Islam
3– Hakikat Iman
4– Siasah syar`iyyah
5– Masalah khilafiyah
6– Cara-cara menangani perkara-perkara bida`h
7– Martabat orang-orang soleh dan para ulama
8– Cara berintraksi dengan Al-Quran dan Sunnah
9– Asas amal
10– Martabat ilmu dan fungsi akal
11– Isu kafir-mengkafir

Rukun ini boleh menyelesaikan kedangkalan fikrah dan kefahaman mengenai Islam yang berkemungkinan di sana ada pendaie-pendaei atau pejuang-pejuang tersasar dari hadaf perjuangan yang sebenar.

2-( الإخلاص ) Ikhlas.

Ikhlas itu hanya kepada Allah s.w.t didalam setiap amalan yang berteraskan agama Islam.

Rukun ini boleh menghapuskan perasaan ego yang berada di dalam hati seseorang dan perasaan dengki- mendengki antara satu-sama lain yang boleh menyebabkan adanya politik cantas-mencantas. Dan hukum ini sekaligus melengkapkan syarat kemengan bagi sesebuah Harakah Islamiyyah .

3-( العمل ) Amal

Iaitu melakukan gerak-kerja kerana agama (Islam) dengan mengislahkan diri dan keluarga seterusnya masyarakat dan negara.

Masalah overlap dan krisis tenaga dalam jemaah dapat dibendung melalui rukun ini,dan seterunya ia turut mengaktifkan jemaah dalam pelbagai lapangan amal Islami

4-( الجهاد ) Jihad

Iaitu mengeluarkan sepenuh kesungguhan terhadap Islam samaada melalui gerak kerja,sumbangan harta benda dan seumpama denganya.

Rukun Al-Jihad ini dapat melahirkan pejuang yang meletakkan Islam di atas segala kepentingan hidup yang lain serta bermati-matian mempertahankan kesuciannya.

5- ( التضحية) Pengorbanan

Iaitu mengorbankan jiwa raga, harta benda dan juga masa semata-mata kerana Allah s.w.t.

Daripada rukun Tadhiyyah ini, ia dapat menguatkan jemaah dengan kesediaan pejuang-pejuang untuk mewaqafkan diri dan berkorban apa saja kerana Islam. Hal ini dapat melancarkan gerak kerja jemaah dan dapat menyelesaikan masalah main alasan yang sering mengundang ketergendalaan operasi dan stratigi.

6- ( الطاعة ) Taat

Taat, patuh, setia terhadap arahan Allah s.w.t dan rasulnya s.a.w semasa senang dan susah, dan semasa rajin dan malas.

Ianya dapat menghidupkan jentera jemaah dan mengemaskini pergerakan sehingga mencapai hadaf dengan jaya. Ia juga bererti segala lubang musuh untuk memecah kesatuan jamaei tertutup rapat. Segala arahan dan peraturan jemaah dapat direalisasikan sebagaimana yang dirancang.

7- ( الثبات ) Teguh / Tetap

Teguh di atas agama Islam dari segi aqidah, syariat dan amalan,meskipun memakan masa terlalu lama untuk sampai kepada hadaf atau tujuan sebenar.

Firman Allah s.w.t :
{ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك،ولكن بعدت عليهم الشقة….}

Maksudnya :
(Kalau yang kamu seru kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperolehi dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh lagi banyak masyaqqah.)
At-taubat 42

Rukun ini dapat memanjangkan hayat perjuangan sehingga tujuan yang sebenar dapat dicapai, sekalipun perjuangan itu berlangsung dalam lingkungan mustakbirin yang sentiasa menanti peluang untuk menghancurkan gerakan Islam dengan usaha mereka yang bertubi-tubi.

8- ( التجرد ) Tulus/Tulen

Iaitu bebas daripada fikrah-fikrah yang bertentangan dengan ajaran Islam dan juga bebas daripada orang perseorangan ataupun mana-mana pemimpin sehinggakan semua pekerjaan dan amalan tulen semata-mata kerana Islam.

Rukun ini membawa pejuang-pejuang Islam keluar dari krisis wala’ dan dilema fikrah dan selamat dari lambaiaan “Duatun ala abwabi jahannam’’ sehingga minda, fizikal dan roh mereka tulen kerana Allah s.w.t.

9- ( الأخوة ) Persaudaraan

Persaudaraan di atas dasar Islam yang melihat kepada asal-usul kejadian manusia daripada seorang ibu dan ayah yang satu iaitu nabi Adam a.s dan Hawwa’.

Rukun ini dapat menyelamatkan daripada binaasaa angkara perbalahaan dan pertelingkahan sesama sendiri dan juga krisis beribadi anggota jemaah.Sekaligus ianya membina kasih sayang diantara satu sama lain dan mencetus kombinasi kerja yang jitu setelah mengikis prasangka dan su’ zhon dengan semangat persaudaraan Islam yang tinggi.

10- ( الثقة ) Thiqah/Percaya

Percaya diantara satu sama lain di dalam segala gerak kerja yang berteraskan Islam dan juga melahirkan kethiqahan di dalam kepimpinan amal kerana Islam.

Rukun ini dapat menutup ruang musuh untuk memporak-perandakan jemaah,serentak itu terbentuk suasana tenang dan harmoni yang memungkinkan rahsia jemaah terpelihara dan gerak kerja jemaah secara detail dapat dihalusi dan dinilai dengan bijaksana, pengagihan tugas dan pengarahan tanggungjawab dapat dilangsungkan sebaik mungkin sedang ia antara asas kekuatan dalaman.

Penutup

Bai’ah dan rukun-rukunya secara keseluruhannya jikalau diamalkan, ianya dapat mengembalikan kekuatan ummah sekaligus dapat mengembalikan kedaulatan Islam yang telah lama dirampas.

Sepuluh rukun bai’ah ini adalah salah satu cara untuk mengubati penyakit-penyakit umat Islam zaman ini dan ianya adalah satu manhaj yang telah dianugerahkan oleh Allah s.w.t kepada Assyahid Imam Hassan Al Banna untuk diamalkan oleh orang perseorangan dan juga Harakah Islamiyah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *