Sejarah Ringkas Fahaman Syiah

Menurut etimologi (lughah) Bahasa Arab,Syiah (شيعة) bermaksud : Pengikut dan pembela seseorang.Adapun mengikut terminologi (istilah) syariat Islam : Mereka yang berpendapat….

Sejarah Ringkas Fahaman Syiah Read More »