Kesan Menganjurkan Acara Pertandingan Ratu Cantik

Teras Pengupayaan Melayu (TERAS) berpendirian acara pertandingan Ratu Cantik bukan sahaja sepatutnya diharamkan kepada orang Islam malah ia sepatutnya dilarang untuk seluruh warga Malaysia . Sementara jelas hukumnya haram disisi Islam akan tetapi ia juga adalah suatu eskploitasi ke atas kaum wanita . Sudah banyak gerakan dunia yang menentang acara pertandingan ratu cantik kerana ia adalah […]

Kesan Menganjurkan Acara Pertandingan Ratu Cantik Read More »