Hukum Bughah Mengikut Pandangan Ulama’

BAHASA : Menuntut sesuatu perkara yang dilarang menurut syarak dengan melibatkan kezaliman dan penindasan. ISTILAH : Pengertian bagi al-bughah tidak tertakluk pada satu-satu makna secara mutlak. Para ulama muktabar dan pakar pemikir Islam mempunyai istilah yang pelbagai dalam mentakrifkannya, Antaranya :

Hukum Bughah Mengikut Pandangan Ulama’ Read More »