Definisi Siasah Menurut Bahasa

TAKRIF SIASAH ATAU POLITIK Siasah menurut bahasa : “Sasa- yasusu- siyasatan wa riasah” yang membawa maksud tadbir, perintah, mengetuai ( Lisan al-Arab, Dar al-kutub al-ilmiah)

Definisi Siasah Menurut Bahasa Read More »