Hukum Menziarahi Non-Muslim

Islam merupaka agama yang toleransi. Islam sentiasa menggalakkan umatnya agar berkelakuan baik dan berakhlak mulia sesama manusia samada Islam atau non-muslim. Ini kerana Islam merupakan agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam dan makhluk-makhlukNya…

Hukum Menziarahi Non-Muslim Read More »