Sfera Bumi Menurut Islam

“Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dia membungkuskan malam atas siang dan membungkuskan siang atas malam… (Surah Az-Zumar:5)…

Sfera Bumi Menurut Islam Read More »